O nas

„PERIEGESIS” (piękne, wieloznaczne greckie/łacińskie słowo, niemal synonim wędrówki/wycieczki/zwiedzania/podróży) ma na celu promowanie integracji osób niesłyszących i słabosłyszących (DHH) w skarbcach kultury; głównie muzeach, galeriach i podobnych przestrzeniach kulturalnych. PERIEGESIS dąży do włączenia czasami marginalizowanej grupy DHH, poprzez podnoszenie umiejętności słyszących pracowników muzeów i/lub galerii, takich jak przewodnicy, urzędnicy ds. public relations, kierownicy sklepów muzealnych, pracownicy ochrony muzeów, piloci wycieczek itp., aby mogli komunikować się z DHH. W erze po COVID-19 wszyscy będą tęsknić za fizycznym kontaktem z ludźmi. Wszyscy w UE odczuliśmy izolację poprzez lockdowny i odcięcie od innych istot ludzkich.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Kompendium PERIEGESIS

Muzealny Słownik Języka Migowego

Cyfrowa Gra Edukacyjna

Partnerzy