Σχετικα με

Το έργο «PERIEGESIS» (όμορφη ελληνική/λατινική λέξη πολλαπλών εννοιών – περιήγησις-) στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των Κωφών και των Βαρήκοων ατόμων σε χώρους πολιτιστικών θησαυρών, οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από μουσεία, γκαλερί και άλλους παρόμοιους πολιτιστικούς χώρους. Το «PERIEGESIS», στοχεύει στη συμπερίληψη μιας συχνά περιθωριοποιημένης ομάδας, που είναι τα κωφά και βαρήκοα άτομα, ενισχύοντας τις δεξιότητες του προσωπικού των μουσείων ή/και των γκαλερί, που περιλαμβάνουν το προσωπικό στην υποδοχή, τους Υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων, τους Υπεύθυνους των καταστημάτων των μουσείων, του προσωπικού Ασφάλειας των μουσείων, τους Ξεναγούς κ.α., έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν με Κωφά και Βαρήκοα άτομα.

Μάθετε Περισσότερα

Πηγες

Εταιροι